Κατάλογος Πατριαρχών

Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος,

 

ὁ καὶ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας

Κωνσταντινουπόλεως [30 Νοεμ.]

Στάχυς ὁ Ἀπόστολος [31 Ὀκτ.]

38-54

Ὀνήσιμος [15 Φεβρ.]

54-68

Πολύκαρπος Α´

71-89

Πλούταρχος

89-105

Σεδεκίων

105-114

Διογένης

114-129

Ἐλευθέριος

129-136

Φῆλιξ

136-141

Πολύκαρπος Β´

141-144

Ἀθηνόδωρος (Ἀθηνογένης)

144-148

Εὐζώϊος

148-154

Λαυρέντιος

154-166

Ἀλύμπιος (Ὀλύμπιος)

166-169

Περτίναξ

169-187

Ὀλυμπιανός

187-198

Μᾶρκος Α΄

198-211

Φιλάδελφος

211-217

Κυριακὸς Α´

214-230

Καστῖνος [25 Ἰαν.]

230-237

Εὐγένιος Α´

240-265

Τίτος

242-272

Δομέτιος

 

Ρουφῖνος Α´

284-293

Πρόβος

303-315

Μητροφάνης Α´ [4 Ἰουν.]

306-314

Ἀλέξανδρος [30 Αὐγ.]

314-337

Παῦλος Α´ [6 Νοεμ.]

337-339, 341-342, 346-351

Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας

339-342

Μακεδόνιος Α´

342-346, 351-360

Εὐδόξιος (ὁ Ἀντιοχείας)

360-370

Εὐάγριος

370

Δημόφιλος

370-380

Γρηγόριος Α´ ὁ Ναζιανζηνός [25 Ἰαν.]

379-381

(Μάξιμος A, ὁ Κυνικός)

380

Νεκτάριος [11 Ὀκτ.]

381-397

Ἰωάννης Α´ ὁ Χρυσόστομος [13 Νοεμ.]

398-404

Ἀρσάκιος [11 Ὀκτ.]

404-405

Ἀττικός [8 Ἰαν.]

406-425

Σισίνιος [11 Ὀκτ.]

426-427

Νεστόριος

428-431

Μαξιμιανός [21 Ἀπρ.]

431-434

Πρόκλος [20 Nοεμ.]

434-446

Φλαβιανός [16 Φεβρ.]

446-449

Ἀνατόλιος [3 Ἰουλ.]

449-458

Γεννάδιος Α´ [17 Νοεμ.]

458-471

Ἀκάκιος

472-489

Φραβίτας

489

Εὐφήμιος

489-495

Μακεδόνιος Β´ [25 Ἀπρ.]

495-511

Τιμόθεος Α´

511-518

Ἰωάννης Β´ [25 Αὐγ.]

518-520

Ἐπιφάνιος [25 Αὐγ.]

520-535

Ἄνθιμος Α´

535-536

Μηνᾶς [25 Αὐγ.]

536-552

Εὐτύχιος [6 Ἀπρ.]

552-565,577-582

Ἰωάννης Γ´ ὁ Σχολαστικός [21 Φεβρ.]

565-577

Ἰωάννης Δ´ ὁ Νηστευτής [2 Σεπτ.]

585-595

Κυριακός (Κύριλλος) [30 Ὀκτ.]

595-606

Θωμᾶς Α´ [18 Φεβρ.]

607-610

Σέργιος Α´

610-638

Πύῤῥος

638-641, 654

Παῦλος Β´

641-653

Πέτρος

654-666

Θωμᾶς Β´ [15 Νοεμ.]

667-669

Ἰωάννης Ε´ [18 Αὐγ.]

669-675

Κωνσταντῖνος Α´ [9 Αὐγ.]

675-677

Θεόδωρος Α´ [27 Δεκ.]

677-679, 686-687

Γεώργιος Α´ [18 Αὐγ.]

679-686

Παῦλος Γ´ [2 Σεπτ.]

687-693

Καλλίνικος Α´ [23 Αὐγ.]

693-705

Κῦρος [8 Ἰαν.]

706-711

Ἰωάννης Στ´

712-714

Γερμανὸς Α´ [12 Μαΐου]

715-730

Ἀναστάσιος

730-754

Κωνσταντῖνος Β´

754-766

Νικήτας Α´

766-780

Παῦλος Δ´

780-784

Ταράσιος [25 Φεβρ.]

784-806

Νικηφόρος Α´ [2 Ἰουν.]

806-815

Θεόδοτος Α´ Κασσιτερᾶς

815-821

Ἀντώνιος Α´ Κασσιμάτης

821-836

Ἰωάννης Ζ´ Γραμματικός

836-842

Μεθόδιος Α´ [14 Ἰουν.]

842-846

Ἰγνάτιος Α´ [23 Ὀκτ.]

846-858, 867-877

Φώτιος Α´ [6 Φεβρ.]

858-867, 877-886

Στέφανος Α´ [18 Μαΐου]

886-893

Ἀντώνιος Β´ Καυλέας [12 Φεβρ.]

893-901

Νικόλαος Α´ Μυστικός [16 Μαΐου]

901-907, 912-925

Εὐθύμιος ὁ Α´ [5 Αὐγ.]

907-912

Στέφανος Β´ [18 Ἰουλ.]

925-928

Τρύφων [19 Ἀπρ.]

928-931

Θεοφύλακτος

931-956

Πολύευκτος [5 Φεβρ.]

956-970

Βασίλειος Α´ Σκαμανδρηνός

970-974

Ἀντώνιος Γ´ Στουδίτης

974-980

Νικόλαος Β´ Χρυσοβέργης [16 Δεκ.]

984-995

Σισίνιος Β´

996-999

Σέργιος Β´ [12 Ἀπρ.]

999-1019

Εὐστάθιος [31 Μαΐου]

1020-1025

Ἀλέξιος Στουδίτης

1025-1043

Μιχαὴλ Α´ Κηρουλάριος

1043-1059

Κωνσταντῖνος Γ´ Λειχούδης [29 Ἰουλ.]

1059-1063

Ἰωάννης Η´ Ξιφιλῖνος [30 Αὐγ.]

1063-1075

Κοσμᾶς Α´ ὁ Ἱεροσολυμίτης [2 Ἰαν.]

1075-1081

Εὐστράτιος Γαριδᾶς

1081-1084

Νικόλαος Γ´ ὁ Κυρδινιάτης

1084-1111

Ἰωάννης Θ´ Ἱερομνήμων

1111-1134

Λέων Στυππῆς [12 Νοεμ.]

1134-1143

Μιχαὴλ Β´ ὁ Κουρκούας

1143-1146

Κοσμᾶς Β´ ὁ Ἀττικός

1146-1147

Νικόλαος Δ´ Μουζάλων

1147-1151

Θεοδόσιος ὁ Α´, ἢ Θεόδοτος

1151-1153

Νεόφυτος Α´

1153

Κωνσταντῖνος Δ´ Χλιαρηνός

1154-1156

Λουκᾶς Χρυσοβέργης

1156-1169

Μιχαὴλ Γ´

1170-1177

Χαρίτων Εὐγενειώτης

1177-1178

Θεοδόσιος B´ , ὁ Βορραδιώτης

1178-1183

Βασίλειος Β´ Καματηρός

1183-1186

Νικήτας Β´ Μουντάνης

1187-1189

Λεόντιος Θεοτοκίτης

1189-1190

Θεοδόσιος ὁ Γ´, ἢ Δοσίθεος

1190-1191

Γεώργιος Β´ Ξιφιλῖνος

1191-1198

Ἰωάννης Ι´ Καματηρός

1198-1206

Μιχαὴλ Δ´ Αὐτωρειανός

1207-1213

Θεόδωρος Β´ Εἰρηνικός

1213-1215

Μάξιμος Β´

1215

Μανουὴλ Α´ Χαριτόπουλος

1215-1222

Γερμανὸς Β´

1222-1240

Μεθόδιος Β´

1240

Μανουὴλ Β´

1240-1255

Ἀρσένιος Αὐτωρειανός [28 Ὀκτ.]

1255-1260, 1261-1267

Νικηφόρος Β´

1260-1261

Γερμανὸς Γ´

1267

Ἰωσὴφ Α´ [30 Ὀκτ.]

1267-1275, 1282-1283

Ἰωάννης ΙΑ´ Βέκκος

1275-1282

Γρηγόριος Β´

1283-1289

Ἀθανάσιος Α´ [28 Ὀκτ.]

1289-1293, 1304-1310

Ἰωάννης ΙΒ´

1294-1304

Νήφων Α´

1311-1315

Ἰωάννης ΙΓ´ Γλυκύς

1316-1320

Γεράσιμος Α´

1320-1321

Ἠσαΐας

1323-1334

Ἰωάννης ΙΔ´ Καλέτας

1334-1347

Ἰσίδωρος Α´

1347-1349

Κάλλιστος Α´ [20 Ἰουν.]

1350-1354, 1355-1363

Φιλόθεος ὁ Κόκκινος

1354-1355, 1364-1376

Μακάριος

1376-1379, 1390-1391

Νεῖλος

1380-1388

Ἀντώνιος Δ´

1389-1390, 1391-1397

Κάλλιστος Β´ Ξανθόπουλος [22 Νοεμ.]

1397

Ματθαῖος Α´

1397-1410

Εὐθύμιος Β´

1410-1416

Ἰωσὴφ Β´

1416-1439

Μητροφάνης Β´

1440-1443

Γρηγόριος Γ´ Μάμμας

1443-1450

Ἀθανάσιος Β´

1450-1453

Γεννάδιος Β´ ὁ Σχολάριος (α)

1454-1456

Ἰσίδωρος Β´

1456-1462

Γεννάδιος Β´ (β)

1462

Σωφρόνιος Α´

1463-1464

Γεννάδιος Β´ (γ)

1464

Ἰωάσαφ Α´

1465-1466

Μᾶρκος Β´

1466

Συμεὼν Α´ (α)

1466

Διονύσιος Α´ [23 Νοεμ.]

1467-1471

Συμεὼν Α´ (β)

1471-1475

Ραφαὴλ Α´

1475-1476

Μάξιμος Γ´ [17 Νοεμ.]

1476-1481

Συμεὼν Α´ (γ)

1482-1486

Νήφων Β´ (α)

1486-1488

Διονύσιος Α´ (β)

1488-1490

Μάξιμος Δ´

1491-1497

Νήφων Β´ (β)

1497-1498

Ἰωακεὶμ Α´ (α)

1498-1502

Νήφων Β´ (γ)

1502

Παχώμιος Α´ (α)

1503-1504

Ἰωακεὶμ Α´ (β)

1504

Παχώμιος Α´ (β)

1504-1513

Θεόληπτος Α´

1513-1522

Ἰερεμίας Α´

1522-1545

Ἰωαννίκιος Α´

1526

Διονύσιος Β´

1546-1556

Ἰωάσαφ Β´

1556-1565

Μητροφάνης Γ´ (α)

1565-1572

Ἰερεμίας Β´ (α)

1572-1579

Μητροφάνης Γ´ (β)

1579-1580

Ἰερεμίας Β´ (β)

1580-1584

Παχώμιος Β´

1584-1585

Θεόληπτος Β´

1585-1586

Ἰερεμίας Β´ (γ)

1587-1595

Ματθαῖος Β´ (α)

1596

Γαβριὴλ Α´

1596

Θεοφάνης Α´

1597

Μελέτιος Α´ ὁ Πηγᾶς (ἐπιτηρητής)

1597-1598

Ματθαῖος Β´ (β)

1598-1602

Νεόφυτος Β´ (α)

1602-1603

Ματθαῖος Β´ (γ)

1603 (ὀλίγαι ἡμέραι)

Ραφαὴλ Β´

1603-1607

Νεόφυτος Β´ (β)

1607-1612

Κύριλλος Α´ Λούκαρις (ἐπιτηρητής)

1612

Τιμόθεος Β´

1613-1620

Κύριλλος Α´ (β)

1620-1623

Γρηγόριος Δ´

1623

Ἄνθιμος Β´

1623

Κύριλλος Α´ (γ)

1623-1633

Κύριλλος Β´ (α)

1633

Κύριλλος Α´ (δ)

1633-1634

Ἀθανάσιος Γ´ (α)

1634

Κύριλλος Α´ (ε)

1634-1635

Κύριλλος Β´ (β)

1635-1366

Νεόφυτος Γ´

1636-1637

Κύριλλος Α´ (στ)

1637-1638

Κύριλλος Β´ (γ)

1638-1639

Παρθένιος Α´

1639-1644

Παρθένιος Β´ (α)

1644-1646

Ἰωαννίκιος Β´ (α)

1646-1648

Παρθένιος Β´ (β)

1648-1651

Ἰωαννίκιος Β´ (β)

1651-1652

Κύριλλος Γ´ (α)

1652

Ἀθανάσιος Γ´ (β)

1652 (15 ἡμέραι)

Παΐσιος Α´ (α)

1652-1653

Ἰωαννίκιος Β´ (γ)

1653-1654

Κύριλλος Γ´ (β)

1654 (14 ἡμέραι)

Παΐσιος Α´ (β)

1654-1655

Ἰωαννίκιος Β´ (δ)

1655-1656

Παρθένιος Γ´ [24 Μαρτ.]

1656-1657

Γαβριὴλ Β´

1657 (8 ἡμέραι)

Παρθένιος Δ´ (α)

1657-1662

Διονύσιος Γ´

1662-1665

Παρθένιος Δ´ (β)

1665-1667

Κλήμης

1667

Μεθόδιος Γ´

1668-1671

Παρθένιος Δ´ (γ)

1671-1673

Διονύσιος Δ´ (α)

1671-1673

Γεράσιμος Β´

1673-1674

Παρθένιος Δ´ (δ)

1675-1676

Διονύσιος Δ´ (β)

1676-1679

Ἀθανάσιος Δ´

1679 (12 ἡμέραι)

Ἰάκωβος (α)

1679-1682

Διονύσιος Δ´ (γ)

1682-1684

Παρθένιος Δ´ (ε)

1684-1685

Ἰάκωβος (β)

1685-1686

Διονύσιος Δ´ (δ)

1686-1687

Ἰάκωβος (γ)

1687-1688

Καλλίνικος Β´ (α)

1688

Νεόφυτος Δ´

1688-1689

Καλλίνικος Β´ (β)

1689-1693

Διονύσιος Δ´ (ε)

1693-1694

Καλλίνικος Β´ (γ)

1694-1702

Γαβριὴλ Γ´

1702-1707

Νεόφυτος Ε´

1707

Κυπριανὸς Α´ (α)

1707-1709

Ἀθανάσιος Ε´

1709-1711

Κύριλλος Δ´

1711-1713

Κυπριανὸς Α´ (β)

1713-1714

Κοσμᾶς Γ´

1714-1716

Ἰερεμίας Γ´ (α)

1716-1726

Παΐσιος Β´ (α)

1726-1732

Ἰερεμίας Γ´ (β)

1732-1733

Σεραφεὶμ Α´

1733-1734

Νεόφυτος Στ´ (α)

1734-1740

Παΐσιος Β´ (β)

1740-1743

Νεόφυτος Στ´ (β)

1743-1744

Παΐσιος Β´ (γ)

1744-1748

Κύριλλος Ε´ (α)

1748-1751

Παΐσιος Β´ (δ)

1751-1752

Κύριλλος Ε´ (β)

1752-1757

Καλλίνικος Γ´

1757

Σεραφεὶμ Β´

1757-1761

Ἰωαννίκιος Γ´

1761-1763

Σαμουὴλ Α´ (α)

1763-1768

Μελέτιος Β´

1768-1769

Θεοδόσιος Β´

1769-1773

Σαμουὴλ Α´ (β)

1773-1774

Σωφρόνιος Β´

1774-1780

Γαβριὴλ Δ´

1780-1785

Προκόπιος

1785-1789

Νεόφυτος Ζ´ (α)

1789-1794

Γεράσιμος Γ´

1794-1797

Γρηγόριος Ε´ (α) [10 Ἀπρ.]

1797-1798

Νεόφυτος Ζ´ (β)

1798-1801

Καλλίνικος Δ´ (α)

1801-1806

Γρηγόριος Ε´ (β) [10 Ἀπρ.]

1806-1808

Καλλίνικος Δ´ (β)

1808-1809

Ἰερεμίας Δ´

1809-1813

Κύριλλος Στ´

1813-1818

Γρηγόριος Ε´ (γ) [10 Ἀπρ.]

1818-1821

Εὐγένιος Β´

1821-1822

Ἄνθιμος Γ´

1822-1824

Χρύσανθος

1824-1826

Ἀγαθάγγελος

1826-1830

Κωνστάντιος Α´

1830-1834

Κωνστάντιος Β´

1834-1835

Γρηγόριος Στ´ (α)

1835-1840

Ἄνθιμος Δ´ (α)

1840-1841

Ἄνθιμος Ε´

1841-1842

Γερμανὸς Δ´ (α)

1842-1845

Μελέτιος Γ´

1845

Ἄνθιμος Στ´ (α)

1845-1848

Ἄνθιμος Δ´ (β)

1848-1852

Γερμανὸς Δ´ (β)

1852-1853

Ἄνθιμος Στ´ (β)

1853-1855

Κύριλλος Ζ´

1855-1860

Ἰωακεὶμ Β´ (α)

1860-1863

Σωφρόνιος Γ´

1863-1866

Γρηγόριος Στ´ (β)

1867-1871

Ἄνθιμος Στ´ (γ)

1871-1873

Ἰωακεὶμ Β´ (β)

1873-1878

Ἰωακεὶμ Γ´ (α)

1878-1884

Ἰωακεὶμ Δ´

1884-1886

Διονύσιος Ε´

1887-1891

Νεόφυτος Η´

1891-1894

Ἄνθιμος Ζ´

1895-1897

Κωνσταντῖνος Ε´

1897-1901

Ἰωακεὶμ Γ´ (β)

1901-1912

Γερμανὸς Ε´

1913-1918

Μελέτιος Δ´

1921-1923

Γρηγόριος Ζ´

1923-1924

Κωνσταντῖνος Στ´

1924-1925

Βασίλειος Γ´

1925-1929

Φώτιος Β´

1929-1935

Βενιαμίν

1936-1946

Μάξιμος Ε´

1946-1948

Ἀθηναγόρας

1948-1972

Δημήτριος

1972-1991

Βαρθολομαῖος

22.10.1991

 

επιστροφή