Όργανα

Τα όργανα διοίκησης και ελέγχου της Αδελφότητος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές, η ελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής, διορίζοται με Πατριαρχική και Συνοδική πράξη, έχουν τριετή θητεία και εδρεύουν στην Αθήνα.
Η σύνθεση των δύο αυτών οργάνων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έχει ως εξής:
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (από 1η Ιανουαρίου 2021)
 
Διοικητικό Συμβούλιο
 
Πρόεδρος: Αθανάσιος Μαρτίνος, Άρχων Έξαρχος
Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Φωκάς, Άρχων Ορφανοτρόφος
Γενικός Γραμματεύς: Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Άρχων Διδάσκαλος του Γένους
Ταμίας: Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Άρχων Πρωτονοτάριος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Βασίλειος Κεγκέρογλου, Άρχων Πρωτονοτάριος
Μέλος: Ανέστης Αρνόπουλος, Άρχων Πρωτέκδικος
Μέλος: Αντώνιος Καμπουράκης, Άρχων Ρεφερενδάριος
Μέλος: Μιχαήλ Μαυρόπουλος, Άρχων Μαΐστωρ
Μέλος: Παναγιώτης Ταβανιώτης, Άρχων Πρωτομαΐστωρ
 
Ελεγκτική Επιτροπή
 
- Αναστάσιος Κιούλπαπας, Άρχων Έκδικος
- Σταμάτιος Κίσσας, Άρχων Πρωτομαϊστωρ
- Κωνσταντίνος Χρήστου, Άρχων Ασηκρήτης
περισσότερα
επιστροφή