Οφφίκια του Οικουμενικού Θρόνου

 

Αγιογράφος

Αχτουάριος

Αρχιτέκτων των Πατριαρχείων

Δεπουτάτος

Διδάσκαλος του Γένους

Διδάσκαλος της Εκκλησίας

Διδάσκαλος του Ευαγγελίου

Δικαιοφύλαξ

Α' Δομέστικος

Β' Δομέστικος

Έκδικος

Ιερομνήμων

Καστρίνσιος

Μέγας Κατηχητής

Λαμπαδάριος

Λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως

Μέγας Λογοθέτης

Μουσικοδιδάσκαλος της ΜΧΕ

Μυρεψός

Νομοφύλαξ

Νοτάριος

Ορφανοτρόφος

Πριμικήριος

Προστάτης των Γραμμάτων

Μέγας Πρωτέκδικος

Πρωτομαΐστωρ

Πρωτονοτάριος

Πρωτοψάλτης

Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως

Ρεφερενδάριος

Μέγας Ρήτωρ

Υπομνηματογράφος

Φωτογράφος της Πατριαρχικής Αυλής

Χαρτουλάριος

Μέγας Χαρτοφύλαξ

Χρονογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

επιστροφή