Ιστορικό

 

Με την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη της 19ης Νοεμβρίου 1991 ιδρύθηκε η Αδελφότης Οφφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία η Παμμακάριστος». Την 22α Φεβρουαρίου 1992 εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας της και ορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιό της και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Ως σκοποί της νέας Αδελφότητος τέθηκαν: η επικοινωνία και συνεργασία των οφφικιαλίων, η καλλιέργεια πνευματικών δεσμών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η ανάπτυξη κοινωφελών δράσεων, η συνεργασία με άλλους οργανισμούς για τη στήριξη του έργου της Μητρός Εκκλησίας, εκδοτική, συγγραφική και πολιτιστική δραστηριότητα, οργάνωση συνεδρίων, η ετήσια προσκυνηματική επίσκεψη και σύναξη των Αρχόντων στο Φανάρι κατά την Κυριακή της Σαμαρείτιδος,  η οικονομική ενίσχυση του έργου του Πατριαρχείου κ.ά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητος είναι εννεαμελές και η Ελεγκτική Επιτροπή τριμελής. Και τα δύο όργανα έχουν τριετή θητεία και έδρα την Αθήνα.

Προστάτις της Αδελφότητος είναι η ψηφιδωτή εικών της Παναγίας Παμμακαρίστου (11ος αιών), η οποία βρίσκεται στο νότιο κλίτος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου.

 

Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος έχουν διατελέσει μέχρι σήμερα οι:

Αθανάσιος Γκέρτσος, Άρχων Ακτουάριος, 1992-1995

Νικόλαος Χατζηπατέρας, Άρχων Πριμηκίριος 1995 – 1998

Ιωάννης Παπαμιχαλάκης, Άρχων Μ. Υπομνηματογράφος, 1998-2008

Κωνσταντίνος Σκουτέρης, Άρχων Πρωτονοτάριος, 2008-2009

Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Άρχων Πρωτέκδικος, 2009-2014

Ανδρέας Ζομπανάκης, Άρχων Ορφανοτρόφος, 2014-2017

Γεράσιμος Φωκάς, Άρχων Ορφανοτρόφος, 2017 και εξής

Μέλη της Αδελφότητος «Παναγία η Παμμακάριστος» είναι οι ανά τον κόσμον Οφφικιάλιοι του Οικουμενικού Θρόνου, εκτός εκείνων των Η.Π.Α., οι οποίοι συγκροτούν το Τάγμα του Αγίου Ανδρέου (Order of St Andrews).

Κάθε απονεμόμενο υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου οφφίκιο συνοψίζει ιστορία αιώνων και εύορκη διακονία διακεκριμένων διά την ευσέβειά τους και την αφοσίωσή τους εις την Μητέρα Εκκλησία, τέκνων αυτής. Στα 22 χρόνια λειτουργίας της η Αδελφότης έχει αναπτύξει αξιόλογη δράση σε πολλούς τομείς (αναστήλωση ναών, συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, φιλανθρωπικό έργο, οικολογικές πρωτοβουλίες κ.ά.), στηρίζοντας αποτελεσματικά το θεοφιλές έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τα Γραφεία της Αδελφότητος βρίσκονταν για πολλά χρόνια επί της οδού Νεοφύτου Δούκα 9 (Κολωνάκι), ενώ πλέον έχουν μεταφερθεί επί της οδού Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλεως των Αθηνών.

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής (2017 έως σήμερα) έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος Γεράσιμος Φωκάς, Άρχων Ορφανοτρόφος

Αντιπρόεδρος Νικόλαος Σακελλαρίου, Άρχων Μ. Νομοφύλαξ

Γεν. Γραμματεύς Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Άρχων Διδάσκαλος του Γένους

Ταμίας Χριστοφόρος Σωφρονίου, Άρχων Υπομνηματογράφος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Άρχων Πρωτέκδικος

Μέλος Αλέξανδρος Αλεξανδρής, Άρχων Μέγας Ρήτωρ

Μέλος Ανδρέας Ζομπανάκης, Άρχων Ορφανοτρόφος

Μέλος Αθανάσιος Μαρτίνος, Άρχων Έξαρχος

Μέλος Νικόλαος Ουζούνογλου, Άρχων Προστάτης των Γραμμάτων

 

Ελεγκτική Επιτροπή

 

Ευστάθιος Γιαννής, Άρχων Πρωτομαϊστωρ

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Άρχων Πρωτονοτάριος

Εμμανουήλ Περσελής, Άρχων Διδάσκαλος του Ψαλτήρος

περισσότερα
επιστροφή