Δημοσιεύσεις

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

http://fanarion.blogspot.gr/2016/06/blog-post_39.html

Επιλέγοντας τον ως άνω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την Εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

περισσότερα

Δημοσιεύσεις

 

Μ. Ευχολόγιον: Ερμηνεία των οφφικίων,  έκδοση Σαλιβέρου, 1927

Ράλλη Γ.- Ποτλή Μ., Σύνταγμα θείων και ιερών κανόνων, τομ.ε΄

Ράλλη Κ., «Περί εκκλησιαστικών αξιωμάτων. Διάφορα»,  Θεολογία 34 ,1963

Μπούμης Π., Οι Εξωκατάκοιλοι ή Εξωκατάκηλοι άρχοντες, Αθήναι 1969.

Νταρρουζέ  Ί., Έρευναι περί των οφφικίων(γαλλιστί), Παρίσι 1970.

Πηλίλης Ιακ. Τίτλοι, οφφίκια και αξιώματα της Εκκλησίας. Αθήναι.1985.

Σταυρίδης Β. «Τα εκκλησιαστικά οφφίκια ή αξιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου»,     

Κληρονομία τ.21,1989 και τ.22,1990,1992, 1993

Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Τό Α΄- ΙΒ΄, Αθήναι 1962 –68

"Ό Συνοδικός θεσμός εις το Οίκονμενικόν Πατριαρχείον", Θεσσαλονίκη, 1986

 Άγιοι Αρχιεπίσκοποι και Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως, Το προσκύνημα των  Οφφικιάλων,Αθήναι 2000

 

επιστροφή