Χαιρετισμὸς Προέδρου

Χαιρετισμὸς Προέδρου

Σᾶς καλωσορίζω ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» στὴν ἀποψινὴ ὡραία ἐκδήλωση.

Ὁμόφωνα τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιό μας ἔθεσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀδελφότητος τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Ἄρχοντος κ. Χριστοφόρου Σωφρονίου «Τὸ Εἰσοδικὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας» στὸ Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο.

Ὁ ἰατρὸς κ. Σωφρονίου εἶναι ἐκλεκτὸ καὶ δραστήριο μέλος τῆς Ἀδελφότητος, καὶ Ταμίας τοῦ Διοικητικού Συμβουλίου της. Ἔχουμε ἄψογη συνεργασία. Εἶναι καὶ ταλαντοῦχος συγγραφέας. Τὸν συγχαίρω προσωπικὰ καὶ ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος.

Εἶναι βέβαιο ὅτι τὰ βήματα ὅσων διαβάσουν «Τὸ Εἰσοδικὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας» θὰ ὁδηγηθοῦν στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου θὰ δοῦν μὲ ἄλλα μάτια καὶ θὰ θαυμάσουν τὸ ἐξαίσιο αὐτὸ μνημεῖο τοῦ Γένους, θὰ ἀνακαλύψουν, ὅπως γράφει ὁ Παναγιώτατος στὸν Πρόλογό του, «τὰ ἱερὰ μυστικὰ καὶ τὰ θεῖα μυστήρια» τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὅπου «πάλλει ἡ καρδιὰ τῆς Ρωμῃοσύνης». Συγχαρητήρια καὶ πάλι στὸν ἀγαπητὸ κ. Σωφρονίου, εὐχαριστίες πρὸς ὅλους γιὰ τὴν παρουσία σας, καὶ Καλὰ Χριστούγεννα!!!

επιστροφή